امروز
عکس
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان1399/04/17 - 10:53
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان
خبر هرمزگان- مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی هرمزگان از برگزاری استخدامی نهضت سوادآموزی و سازمان ثبت اسناد در پنج نقطه جغرافیایی استان هرمزگان خبر داد.
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت1399/04/17 - 10:36
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت
خبر هرمزگان- سعادت سجادیان، کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت1399/04/17 - 10:36
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت
خبر هرمزگان- سعادت سجادیان، کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت1399/04/17 - 10:36
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت
خبر هرمزگان- سعادت سجادیان، کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت1399/04/17 - 10:36
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت
خبر هرمزگان- سعادت سجادیان، کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت1399/04/17 - 10:36
کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت
خبر هرمزگان- سعادت سجادیان، کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو1399/04/16 - 23:19
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو
خبر هرمزگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امروز 12 نفر دیگر نیز در استان در پی ابتلای قطعی به کرونا جان خود را از دست دادند و حال 42 نفر از مبتلایان نیز وخیم است.
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو1399/04/16 - 23:19
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو
خبر هرمزگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امروز 12 نفر دیگر نیز در استان در پی ابتلای قطعی به کرونا جان خود را از دست دادند و حال 42 نفر از مبتلایان نیز وخیم است.
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو1399/04/16 - 23:19
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو
خبر هرمزگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امروز 12 نفر دیگر نیز در استان در پی ابتلای قطعی به کرونا جان خود را از دست دادند و حال 42 نفر از مبتلایان نیز وخیم است.
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو1399/04/16 - 23:19
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو
خبر هرمزگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امروز 12 نفر دیگر نیز در استان در پی ابتلای قطعی به کرونا جان خود را از دست دادند و حال 42 نفر از مبتلایان نیز وخیم است.
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو1399/04/16 - 23:19
کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو
خبر هرمزگان- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: امروز 12 نفر دیگر نیز در استان در پی ابتلای قطعی به کرونا جان خود را از دست دادند و حال 42 نفر از مبتلایان نیز وخیم است.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود1399/04/16 - 18:44
دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود
خبر هرمزگان- معاون اداره‌کل هواشناسی هرمزگان گفت: از اواخر فردا سه شنبه و روز چهارشنبه، وزش باد نسبت شدید جنوب شرقی (گاهی تا ۴۰ کیلومتر درساعت) سبب مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز خواهدشد.
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد1399/04/16 - 18:32
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد
خبر هرمزگان- رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد شهرستان‌های قرمز کرونا در این استان با قرار گرفتن سه شهرستان بستک، خمیر و جاسک در این وضعیت به ۱۰ مورد افزایش یافت.
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد1399/04/16 - 18:32
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد
خبر هرمزگان- رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد شهرستان‌های قرمز کرونا در این استان با قرار گرفتن سه شهرستان بستک، خمیر و جاسک در این وضعیت به ۱۰ مورد افزایش یافت.
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد1399/04/16 - 18:32
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد
خبر هرمزگان- رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد شهرستان‌های قرمز کرونا در این استان با قرار گرفتن سه شهرستان بستک، خمیر و جاسک در این وضعیت به ۱۰ مورد افزایش یافت.
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد1399/04/16 - 18:32
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد
خبر هرمزگان- رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد شهرستان‌های قرمز کرونا در این استان با قرار گرفتن سه شهرستان بستک، خمیر و جاسک در این وضعیت به ۱۰ مورد افزایش یافت.
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد1399/04/16 - 18:32
افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد
خبر هرمزگان- رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تعداد شهرستان‌های قرمز کرونا در این استان با قرار گرفتن سه شهرستان بستک، خمیر و جاسک در این وضعیت به ۱۰ مورد افزایش یافت.
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب1399/04/15 - 23:18
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب
خبر هرمزگان- معاون هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت سامانه مونسونی در هرمزگان ادامه دارد و در شرق هرمزگان به خصوص در منطقه بشاگرد بارش‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم.
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب1399/04/15 - 23:18
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب
خبر هرمزگان- معاون هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت سامانه مونسونی در هرمزگان ادامه دارد و در شرق هرمزگان به خصوص در منطقه بشاگرد بارش‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم.
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب1399/04/15 - 23:18
سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب
خبر هرمزگان- معاون هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت سامانه مونسونی در هرمزگان ادامه دارد و در شرق هرمزگان به خصوص در منطقه بشاگرد بارش‌های خوبی را شاهد بوده‌ایم.
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرین اخبار
آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی، ثبت اسناد و صنایع شیر ایران در هرمزگان کارشناس رادیولوژی بیمارستان شهید محمدی بر اثر کرونا درگذشت کرونا در هرمزگان؛ ۱۲ فوتی در یک روز اخیر/ جهش تعداد بیماران حال وخیم در آی سی یو دریای عمان و تنگه هرمز از فردا مواج می‌شود افزایش شهرهای قرمز کرونا در هرمزگان به ۱۰ مورد سامانه مونسونی؛ آبی بر آتش جنوب کرونا در هرمزگان جان 7 نفر دیگر را گرفت احمد مرادی: مسبب اصلی مرگ مردم در هرمزگان رئیس جمهوری است کرونا در هرمزگان؛ ۱۱ نفر قربانیان یک روز اخیر دزدان محله های کیش در دام پلیس/ اخراج 24 معتاد از جزیره رییس اسبق آموزش و پرورش بندرعباس در پی ابتلا به کرونا درگذشت استاندار هرمزگان: اگر مردم آخر هفته خانه بمانند کمر کرونا را می شکنیم بازداشت متهم به تیراندازی و تهدید در فضای مجازی ساخت چهار مدرسه در مناطق محروم جاسک مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیترگازوییل می گیرند آغاز محدودیت‌های کرونا در کیش از شنبه پلنگ گرسنه به جان گوسفندان روستای علی‌آباد افتاد 10 فوتی جدید کرونا در هرمزگان/ 31 بیمار با حال وخیم تقابل مناطق آزاد با استاندار هرمزگان نمایش عریان خودمختاری سه کشته در برخورد نیسان با موتورسیکلت در فین تداوم فعالیت سامانه مونسونی در ارتفاعات هرمزگان کرونا در هرمزگان؛ یازدهم تیر/ هشت فوتی و ۲۶ نفر با حال وخیم در آی سی یو روستاهای جاسک پایتخت ترک تحصیل دختران/ دانش آموزانی که ‌شب خوابِ کلاس هفتم می‌بینند‌ اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در هرمزگان از جمعه/ کاهش 50 درصدی حضور کارکنان در ادارات فوتی های کرونا در هرمزگان به ۲۶۹ نفر رسید واکنش یک مسوول کیش به نامه استاندار: خودمان تصمیم می گیریم تصادف با شتر و‌ سه کشته در جاده های هرمزگان سیل‌زدگان هرمزگان، رها شده در کمپی میان بیابان+ عکس کودک هشت ساله و‌ ۹ زن و‌ مرد، قربانیان جدید کرونا در هرمزگان شمارش معکوس آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در هرمزگان دریا در محدوده جاسک تا شرق تنگه هرمز مواج است پیشنهاد تعطیلی هفت روزه در هفت شهر هرمزگان کرونا در هرمزگان خیال کوتاه آمدن ندارد/ ۱۲ فوتی جدید و ۲۴ بیمار با حال وخیم ماجرای خیانت مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس دهم راز قتل جسد سوخته در تحقیقات پلیس برملا شد استاندار بالاخره به انتقادهای کرونایی واکنش نشان داد: منفعل نیستم کرونا جان پنج نفر دیگر را گرفت/ حال 26 بیمار وخیم است صورتحساب دریافت پول از بیماران کرونایی+ توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار طغیان رودخانه‌ها در بشاگرد دو هفته پرخطر کرونا در هرمزگان/ فراخوان نیرو برای تامین کادر درمان کوه "شب" همچنان می سوزد/ بالگرد استان فارس به منطقه اعزام شد+ تکمیلی هفت فوتی جدید کرونا در هرمزگان/ شمار فوتی‌ها به 234 نفر رسید برق ادارات پرمصرف هرمزگان قطع می شود فرود اضطراری پرواز تهران-جاسک در کیش+ تکمیلی شوک سیاه کرونا به هرمزگان؛ 17 فوتی در یک روز و‌ انفعال مدیریت اجرایی و‌ درمانی استان 68 مبتلا به کرونا در هرمزگان راهی ICU شدند/ 9 فوتی جدید ثبت شد لوله کشی ۲۹ کیلومتری برای قاچاق سوخت در میناب محدودیت‌های کرونایی هرمزگان امشب به وزارت کشور ابلاغ می شود نماینده بندرعباس: به دنبال تعطیلی دو هفته‌ای ادارات و قرنطینه استان هستیم عبور آمار فوتی های کرونا در هرمزگان از مرز 200 نفر/ 31 نفر با حال وخیم در آی سی یو مشاهده آرشیو
  • پر بازدیدترین ها
  • پر بحث ترین ها
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به خبر هرمزگان است و استفاده از مطالب، با ذکر منبع بلامانع است.