امروز
عکس
همتی گزینه جدی استانداری فارس1397/07/02 - 13:56
همتی گزینه جدی استانداری فارس
خبر هرمزگان- از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی‌ آغاز شده بود.
همتی گزینه جدی استانداری فارس1397/07/02 - 13:56
همتی گزینه جدی استانداری فارس
خبر هرمزگان- از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی‌ آغاز شده بود.
همتی گزینه جدی استانداری فارس1397/07/02 - 13:56
همتی گزینه جدی استانداری فارس
خبر هرمزگان- از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی‌ آغاز شده بود.
همتی گزینه جدی استانداری فارس1397/07/02 - 13:56
همتی گزینه جدی استانداری فارس
خبر هرمزگان- از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی‌ آغاز شده بود.
همتی گزینه جدی استانداری فارس1397/07/02 - 13:56
همتی گزینه جدی استانداری فارس
خبر هرمزگان- از ابتدای طرح تدوین قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان، گمانه و حتی چانه‌زنی در مورد افراد جایگزین استاندار و معاون سیاسی استانداری فارس و مدیران کل برخی سازمان‌ها نظیر صنعت و راه و شهرسازی، به عنوان اداره‌هایی کلیدی‌ آغاز شده بود.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند1397/07/02 - 13:54
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند
خبر هرمزگان- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در پمپ بنزین های استان تجمع نکنند.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند1397/07/02 - 13:54
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند
خبر هرمزگان- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در پمپ بنزین های استان تجمع نکنند.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند1397/07/02 - 13:54
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند
خبر هرمزگان- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در پمپ بنزین های استان تجمع نکنند.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند1397/07/02 - 13:54
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند
خبر هرمزگان- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در پمپ بنزین های استان تجمع نکنند.
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند1397/07/02 - 13:54
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند
خبر هرمزگان- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در پمپ بنزین های استان تجمع نکنند.
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد1397/07/02 - 13:53
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد
خبر هرمزگان - استانداری هرمزگان در اطلاعیه ضمن لغو تعطیلی روزهای پنج شنبه، ساعات جدید کار ادارات استان را اعلام کرد.
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد1397/07/02 - 13:53
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد
خبر هرمزگان - استانداری هرمزگان در اطلاعیه ضمن لغو تعطیلی روزهای پنج شنبه، ساعات جدید کار ادارات استان را اعلام کرد.
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد1397/07/02 - 13:53
تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد
خبر هرمزگان - استانداری هرمزگان در اطلاعیه ضمن لغو تعطیلی روزهای پنج شنبه، ساعات جدید کار ادارات استان را اعلام کرد.
هرمزگان بارانی می شود1397/07/02 - 11:28
هرمزگان بارانی می شود
خبر هرمزگان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در جنوب کشور فردا در استان‌های کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد موقت، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
هرمزگان بارانی می شود1397/07/02 - 11:28
هرمزگان بارانی می شود
خبر هرمزگان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در جنوب کشور فردا در استان‌های کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد موقت، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
هرمزگان بارانی می شود1397/07/02 - 11:28
هرمزگان بارانی می شود
خبر هرمزگان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در جنوب کشور فردا در استان‌های کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد موقت، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
هرمزگان بارانی می شود1397/07/02 - 11:28
هرمزگان بارانی می شود
خبر هرمزگان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در جنوب کشور فردا در استان‌های کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد موقت، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
هرمزگان بارانی می شود1397/07/02 - 11:28
هرمزگان بارانی می شود
خبر هرمزگان- مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: در جنوب کشور فردا در استان‌های کرمان، هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رشد ابر وزش باد موقت، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند1397/07/02 - 11:06
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند
خبر هرمزگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی یک مقدار عقب مانده که در تلاش هستیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند1397/07/02 - 11:06
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند
خبر هرمزگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی یک مقدار عقب مانده که در تلاش هستیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند1397/07/02 - 11:06
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند
خبر هرمزگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی یک مقدار عقب مانده که در تلاش هستیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند1397/07/02 - 11:06
عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند
خبر هرمزگان- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: استان هرمزگان در مدیریت آب های سطحی یک مقدار عقب مانده که در تلاش هستیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند1397/07/02 - 10:43
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند
خبر هرمزگان- زنگ بازگشایی مدرسه ها برای 358 هزار نفر از دانش آموزان هرمزگان همزمان با سراسر کشور نواخته شد.
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند1397/07/02 - 10:43
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند
خبر هرمزگان- زنگ بازگشایی مدرسه ها برای 358 هزار نفر از دانش آموزان هرمزگان همزمان با سراسر کشور نواخته شد.
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند1397/07/02 - 10:43
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند
خبر هرمزگان- زنگ بازگشایی مدرسه ها برای 358 هزار نفر از دانش آموزان هرمزگان همزمان با سراسر کشور نواخته شد.
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند1397/07/02 - 10:43
358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند
خبر هرمزگان- زنگ بازگشایی مدرسه ها برای 358 هزار نفر از دانش آموزان هرمزگان همزمان با سراسر کشور نواخته شد.
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!1397/06/29 - 09:59
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!
خبر هرمزگان- معاون امور بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۷۰ کانتینر برنج هندی کشف‌ شده در استان توزیع می‌شود.
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!1397/06/29 - 09:59
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!
خبر هرمزگان- معاون امور بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۷۰ کانتینر برنج هندی کشف‌ شده در استان توزیع می‌شود.
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!1397/06/29 - 09:59
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!
خبر هرمزگان- معاون امور بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۷۰ کانتینر برنج هندی کشف‌ شده در استان توزیع می‌شود.
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!1397/06/29 - 09:59
توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی!
خبر هرمزگان- معاون امور بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۷۰ کانتینر برنج هندی کشف‌ شده در استان توزیع می‌شود.
<   <<  1 2 3 4 5  ...  >>   >  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آخرین اخبار
همتی گزینه جدی استانداری فارس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان: مردم در پمپ بنزین ها تجمع نکنند تعطیلی پنج شنبه ادارات هرمزگان لغو شد هرمزگان بارانی می شود عقب ماندگی هرمزگان در مدیریت آب های سطحی/ فرو چاله ها به پارسیان رسیدند 358 هزار دانش آموز هرمزگانی به مدرسه رفتند توزیع 70 کانتینر برنج هندی کشف ‌شده در هرمزگان/ انتقال کالاهای ضروری از انبارهای عمومی به منازل مسکونی! اقامه نماز ظهر عاشورا در چهار راه مطهری بندرعباس ابراز تعجب و نگرانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از میزان مصرف مشروبات الکلی/ کشف ۱۱ لنج مشروب در سه ماه مرادی و هاشمی تختی موافقان فعلی شفافیت آرا/ انتظار برای اعلام نظر سه نماینده دیگر استان آغاز توزیع گوشت سرد در هوای گرم بندرعباس کشف 126 کانتینر سوخت قاچاق در هرمزگان/ 74 کانتینر پرید حمله پلیس به پاتوق خلافکاران بندرعباس/ ادامه بازجویی از چهار مظنون به قتل زوج فرهنگی احتمال انطباق طوفان خلیج فارس با طوفان حضرت نوح فرود اضطراری پرواز تهران- بندرعباس در یزد هرمزگانی عزیز ما متهمیم! خواب عمیق روابط عمومی در میدان نبرد اقتصادی جوان هرمزگانی به عنوان دریانورد نمونه ایران انتخاب شد خودکشی هرمزگانی ها از میانگین کشوری بالاتر است/ زنان خانه دار در صدر جدول پایان تاریخ مصرف وعده معاون استاندار/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت دولتی گوشت توسط بازرگانی هرمزگان پرسش خبر هرمزگان از نمایندگان استان: رای شما به لایحه شفاف سازی چه بود? شهادت دو نفر از کارکنان نیروی انتظامی در میناب+ تکمیلی رونمایی یک مقام اقتصادی از ۸۳ بدهکار بزرگ بانک های هرمزگان/ 2500 میلیارد تومان از وام گیرندگان طلبکاریم+ تکمیلی بحران منابع آب در ۵ استان کشور/ افت ۹۵ درصدی ورودی آب به سدهای استان هرمزگان جشنواره شهید رجایی یا دورهمی سالانه! رأی پرونده ۱۱۲۸ کانتینر ظروف شیشه قاچاق در هرمزگان صادر شد/ جریمه ۴۷۰ میلیارد تومانی برای برادران قاچاقچی مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: وضعیت سدهای هرمزگان نگران کننده است خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز تا پایان هفته مواج است سی و یکمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در بندرعباس روسای کمیسیون های شورای شهر مشخص شدند پیراشکی های فاسد در سندرک 40 نفر را بیمارستانی کرد نان، ماهی، نظارت - حسین آزاد منجیری تخصیص 57 میلیارد ریال برای طرح هادی در هرمزگان صدور شناسنامه در بیمارستان شناسایی باند تولید سکه تقلبی توسط پلیس هرمزگان/ توزیع گسترده سکه های تقلبی در کشور هم زمان با تب و تاب بازار ورود استاندار هرمزگان به مشکل بی آبی روستاهای قشم/ همتی: برخی روستاهای قشم در ماه فقط یک‌ روز آب دارند رییس جدید شورای شهر بندرعباس: مردم شورا را قبول ندارند نمایشگاه مد و لباس سنتی اداری در بندرعباس بهره برداری از هشت پروژه برق منطقه ای در هفته دولت/ همتی: صنعت برق زیر بنای توسعه است شب پر تب و تاب شورای شهر بندرعباس/ رایزنی های دقیقه ۹۰ برای ریاست/ تکمیلی: دانش رییس شد افتتاح 821 طرح به ارزش 19 هزار و 360 میلیارد ریال در هفته دولت استاندار هرمزگان: معترضان کشتی های صیادی چینی غرض سیاسی دارند/ اسامی صاحبان مجوز را منتشر می کنم نظرِ نزدیک نماینده غرب هرمزگان به دیدگاه استاندار درباره کشتی های چینی افزایش دو برابری سرقت سیم های برق در هرمزگان/ پایان خاموشی های برنامه ای انجام اولین عمل موفقیت آمیز تغییر جنسیت در بندرعباس/ دختر ۲۲ ساله پسر شد ماهی‌ها و بومی‌ها در تور بیگانه/ چینی ها ردیاب ها را خاموش می کنند احمدآباد داغی در قلب میناب زورآزمایی مسوولان در عرشه کشتی چینی/ ماهی ها در تور، اعتماد عمومی بر سرِ قلاب فروش زمین های ارزان در شهر جدید علوی/ اجرای یک هزار میلیارد ریال طرح عمرانی هرمزگان رتبه سوم مصرف دخانیات در کشور/ اجرای 345 پروژه در حوزه بهداشت و درمان هرمزگان مشاهده آرشیو
  • پر بازدیدترین ها
  • پر بحث ترین ها
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به خبر هرمزگان است و استفاده از مطالب، با ذکر منبع بلامانع است.